Wykorzystanie platformy Moodle na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - studium przypadku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie platformy Moodle na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - studium przypadku

Abstrakt

W opracowaniu opisano wykorzystanie platformy Moodle do wsparcia procesu dydaktycznego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (WZiE PG). Platforma jest tam obecnie stosowana do wspierania zajęć prowadzonych w trybie tradycyjnym. W opracowaniu przedstawiono historię wdrożenia platformy Moodle na Wydziale, a także zaprezentowano wyniki badań dotyczących oceny jej wykorzystania przez studentów i ich opinii na temat prowadzenia zajęć w trybie e-learningowym. Omówiono ponadto planowany rozwój platformy na WZiE PG.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
e-mentor strony 33 - 36,
ISSN: 1731-6758
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zięba M.: Wykorzystanie platformy Moodle na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - studium przypadku// e-mentor. -., nr. Nr 4 (36) (2010), s.33-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi