Modulowane fale ultradźwiękowe w diagnostyce zginanych płyt betonowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modulowane fale ultradźwiękowe w diagnostyce zginanych płyt betonowych

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest eksperymentalnym badaniom diagnostyki zginanych elementów betonowych z zastosowaniem dwóch metod wykorzystujących modulowane fale ultradźwiękowe. Pierwsza metoda bazuje na modulacji wymuszonymi drganiami niskoczęstotliwościowymi wymuszonymi przy pomocy wzbudnika elektromagnetycznego. Druga metoda wykorzystuje modulację generowanego sygnału ultradźwiękowego bez wymuszania drgań niskich częstotliwości.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Budownictwo i Architektura nr 13, strony 283 - 290,
ISSN: 1899-0665
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Meronk B., Wilde K.: Modulowane fale ultradźwiękowe w diagnostyce zginanych płyt betonowych// Budownictwo i Architektura. -Vol. 13., iss. 2 (2014), s.283-290
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi