Molecular mechanism of the enzymatic oxidation investigated for imidazoacridinone antitumor drug C-1311. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Molecular mechanism of the enzymatic oxidation investigated for imidazoacridinone antitumor drug C-1311.

Abstrakt

Praca miala na celu określenie molekularnego mechanizmu enzymatycznej utleniającej aktywacji wymienionego związku przeciwnowotworowego w takim układzie modelowym, w którym wcześniej wykazano jego kowalencyjne wiązanie się do DNA. Badania struktur chemicznych produktów enzymatycznej aktywacji wykazały, że dwa z nich powstają w wyniku dealkilacji łańcucha bocznego cząsteczki, natomiast dwa inne w wyniku aktywacji pierścienia imidazoakrydonu. Zaproponowano, że na drodze podobnego mechanizmu zachodzą reakcje przemian tego związku w komórce, gdyż enzymy z grupy peroksydaz znajdują się również w jądrze komórkowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY nr 66, strony 1727 - 1736,
ISSN: 0006-2952
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Konopa J., Sowiński P., Mazerska Z.: Molecular mechanism of the enzymatic oxidation investigated for imidazoacridinone antitumor drug C-1311. // BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY. -Vol. 66., (2003), s.1727-1736
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi