Monitorowanie lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitorowanie lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym

Abstrakt

Obecne w powietrzu atmosferycznym lotne związki organiczne mogą wywoływać niekorzystne efekty zdrowotne u osób narażonych oraz są prekursorami fotochemicznych utleniaczy. Dążenie do uzyskania wiarygodnych informacji na temat zawartości związków z grupy LZO w powietrzu atmosferycznym spowodowało wprowadzenie do praktyki analitycznej nowych rozwiązań metodycznych oraz urządzeń kontrolno pomiarowych. Próbki powietrza mogą być pobierane do specjalnych pojemników takich jak kanistry, worki Tedlara itp. Natomiast wśród technik pobierania próbek analitów z powietrza atmosferycznego z jednoczesnym wzbogacaniem powszechnie stosowane są techniki dynamiczne, pasywne i denudacyjne. Szczególnie rekomendowana jest technika dozymetrii pasywnej, nie wymagająca zastosowania dodatkowego źródła zasilania i umożliwiająca wyznaczenie średniego ważonego w czasie stężenia. Spośród analizatorów gazowych, pracujących w trybie on-line, pozwalających wyeliminować czasochłonny etap przygotowywania próbki do analizy należy wymienić urządzenia typu DOAS, LIBS, MIMS, MESI, APCI-MS2 i LPCI-MS2. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także przenośne wersje urządzeń analitycznych, pozwalających wyznaczyć stężenie w czasie rzeczywistym oraz zminiaturyzowane urządzenia do dynamicznej ekstrakcji do fazy stałej SPDE i INCAT.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 26 - 33,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Namieśnik J., Zabiegała B., Król S.: Monitorowanie lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 4 (2010), s.26-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi