Możliwości wykorzystania całych używanych opon - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości wykorzystania całych używanych opon

Abstrakt

Nieustannie rosnacy popyt na wszelkiego typu pojazdy samochodowe i regularna wymiana opon przez uytkowników powoduja ciagły wzrost liczby zuytych opon, które wymagaja zagospodarowania. Nalezy zaznaczyc, iz opony, które moga byc poddane bieznikowaniu nie stanowia odpadu w swietle prawa europejskiego. W artykule przedstawiono mozliwosci wykorzystania całych uzywanych opon poprzez bieznikowanie oraz recykling produktowy. Zaleta wymienionych sposobów zagospodarowania opon jest to, iz nie wymagaja uprzedniej obróbki ani rozdrobnienia gumy i zwiazanych z tym nakładów finansowych. Recykling produktowy pozwala zastosowac całe zuyte opony w budownictwie ladowym, morskim czy inzynierii srodowiska przy niewielkich kosztach na wykonanie danych konstrukcji. Z kolei bieznikowanie opon wydłuza okres uzytkowania produktu, tym samym ograniczajac zuzycie surowców. Obydwie metody zagospodarowania opon sa ekonomiczne, bezodpadowe, a ponadto nie zanieczyszczaja srodowiska.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska strony 53 - 60,
ISSN: 1733-4381
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Januszewicz K., Melaniuk M., Ryms M., Klugmann-Radziemska E.: Możliwości wykorzystania całych używanych opon// Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. -., nr. nr 4 (2010), s.53-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi