Możliwości zamiany strumieni ciepła odpadowego silników pojazdów na moc efektywną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości zamiany strumieni ciepła odpadowego silników pojazdów na moc efektywną

Abstrakt

W pracy przedstawiono przegląd wybranych pozycji literatury na temat możliwości wykorzystania ciepła odprowadzanego od silnika do otoczenia. Wymieniono głównie nowe nie stosowane seryjnie ale obecnie projektowane i badane układy. Wskazano na niekorzystne cechy takie jak duża masa i koszty układów parowych. Termogeneratory z kolei charakteryzują się małą mocą elektryczną na jednostkę masy. W ostatnim rozdziale wspomniano o akumulacji ciepła w celu skrócenia procesu nagrzewania silnika.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Combustion Engines strony 24 - 27,
ISSN: 2300-9896
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kneba Z.: Możliwości zamiany strumieni ciepła odpadowego silników pojazdów na moc efektywną// Combustion Engines / Silniki Spalinowe. -., nr. nr 3 (2011), s.24-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi