Wykorzystanie układów kogeneracyjnych małoskalowych i mikroskalowych opartych o silniki spalinowe na gaz ziemny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie układów kogeneracyjnych małoskalowych i mikroskalowych opartych o silniki spalinowe na gaz ziemny

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wykorzystania układów kogeneracyjnych małoskalowych i mikroskalowych opartych o silniki spalinowe na gaz ziemny. W artykule znajdują się uwarunkowania prawne związane z kwestiami ulg i dofinansowania "produkcji energii elektrycznej" z wykorzystaniem kogeneracji. Ponadto dokonano przeglądu konstrukcji czołowych producentów silników spalinowych wykorzystujących gaz ziemny oraz zaprezentowano przykłady ich wykorzystania. Oceniono możliwości szerszego wykorzystujących urządzeń kogeneracyjnych na gaz ziemny w kontekście strategii energetycznej Państwa i istniejącej infrastruktury przesyłowej.1. Uwarunkowania prawne Obecnie ze względu na wprowadzenie "pakietu klimatycznego 3×20" jesteśmy zobligowani jako gospodarka należąca do Unii Europejskiej inwestować w technologie pozwalające na zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji, w szczególności dwutlenku węgla. Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce jest w zdecydowanej większości zcentralizowane w elektrowniach i elektrociepłowniach wykorzystujących paliwa kopalne, przede wszystkim węgiel kamienny i węgiel brunatny. Na tle innych "krajów członkowskich" nasz kraj wypada najgorzej pod względem dywersyfikacji produkcji energii elektrycznej [1], (rys. 1). Sytuacja ta jest bagatelizowana, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt "uzależnieni" naszego kraju od dostaw paliw płynnych z Federacji Rosyjskiej to produkcja energii elektrycznej na bazie węgla wydaje się być pozytywnym stanem rzeczy. Niestety polskie linie przesyłowe mają zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, częstość awarii i przerw w dostawach energii, przy niewystarczających inwestycjach w poprawę stanu faktycznego, będzie więc rosła. Biorąc pod uwagę prognozowany dwukrotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, przedstawiony w rządowym dokumencie "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", z poziomu 146 TWh/rok w roku 2005 do 280 TWh/rok w roku 2030 [2

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna strony 82 - 88,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Andrzejczyk R., Muszyński T.: Wykorzystanie układów kogeneracyjnych małoskalowych i mikroskalowych opartych o silniki spalinowe na gaz ziemny// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -., nr. 3 (2014), s.82-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi