Multi-core processing system for real-time image processing in embedded computer vision applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multi-core processing system for real-time image processing in embedded computer vision applications

Abstrakt

W artykule opisano architekturę wielordzeniowego programowalnego systemu do przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym. Dane obrazu są przetwarzane równocześnie przez wszystkie procesory. System umożliwia niskopoziomowe przetwarzanie obrazów,np. odejmowanie tła, wykrywanie obiektów ruchomych, transformacje geometryczne, indeksowanie wykrytych obiektów, ocena ich kształtu oraz podstawowa analiza trajektorii ruchu. Ang:This paper describes the idea of the multi-coreprogrammable cores architecture for real-time imageprocessing in embedded applications. The authorspropose the architecture of a simple 8-bit processorcore dedicated to low and intermediate level imageoperations. Several cores are connected to a common,128-bit wide data bus by multiplexes and theiroperation is synchronized. The image data on the databus is processed in parallel by all the processor cores.Each core realizes its own part of the image processingalgorithm, what significantly improves the frame rateof the whole system. Apart from a low-level imageprocessing, such as background subtraction, movingobject extraction or geometrical transformation of theimage, also higher level information can be processedand analysed, i.e. object indexing, blob size and shapeestimation or basic trajectory analysis. The systemconsisting of 9 processor cores has been practicallyrealized in FPGA hardware and verified. Theassembler has also been written to provide the tool forsoftware development. Comparing to the typicalhardware approach, the proposed idea is very flexibleand enables the realization of a wide range of low andintermediate level image processing algorithms.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceeedings of the 1st International Conference on Information Technology Gdańsk, 19-21 May 2008 strony 115 - 118
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Żaglewski R., Wójcikowski M.: Multi-core processing system for real-time image processing in embedded computer vision applications// Proceeedings of the 1st International Conference on Information Technology Gdańsk, 19-21 May 2008/ ed. eds: A. Stepnowski, M. Moszyński, T. Kochanski, J. Dąbrowski. Gdańsk: Gdansk University of Technology, 2008, s.115-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi