Multiple solutions for a class of boundary-value problems with deviating arguments and integral boundary conditions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multiple solutions for a class of boundary-value problems with deviating arguments and integral boundary conditions

Abstrakt

Praca dotyczy istnienia dodatnich rozwiązań dla równań różniczkowych rzędu drugiego z całkowymi warunkami brzegowymi i z odchylonymi argumentami typu wyprzedzonego. Korzystając z tw. Avery-Petersona dla stożków, podano warunki dostateczne na istnienie trzech dodatnich rozwiazań w/w problemów. Podano przykład pokazujący iż przyjęte załozenia są spełnione.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS nr 19, strony 179 - 188,
ISSN: 1056-2176
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Multiple solutions for a class of boundary-value problems with deviating arguments and integral boundary conditions// DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS. -Vol. 19, nr. iss. 1 (2010), s.179-188
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi