N-acylpeptides with glucosamine-6-phosphate synthase inhibitors - synthesisand antifungal activity - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

N-acylpeptides with glucosamine-6-phosphate synthase inhibitors - synthesisand antifungal activity

Abstrakt

Opracowano syntezę kilku peptydów (di i tripeptydów) zawierających inhibitory syntazy glukozamino-6-fosforanu oraz przeprowadzono je w N-acylopochodne (acetylowe, heksanoilowe, dekanoilowe) oraz zbadano ich aktywność przeciwgrzybową w stosunku do szczepów Candida albicans z opornością wielolekową. Stwierdzono, że N-acylopeptydy wykazują aktywność przeciwgrzybową oraz określono wartości MIC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
DRUGS OF THE FUTURE nr 27, strony 112 - 116,
ISSN: 0377-8282
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Andruszkiewicz R., Wakieć R.: N-acylpeptides with glucosamine-6-phosphate synthase inhibitors - synthesisand antifungal activity// DRUGS OF THE FUTURE. -Vol. 27., nr. Suppl. A (2002), s.112-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi