N-alkilowe pochodne ADGP jako potencjalne chemoterapeutyki przeciwgrzybowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

N-alkilowe pochodne ADGP jako potencjalne chemoterapeutyki przeciwgrzybowe

Abstrakt

Opracowanie przedstawia sposoby syntezy i ewentualne zastosowanie, poparte wstępnymi badaniami biologicznymi nowych N-alkilowanych pochodnych ADGP jako potencjalnych związków o właściwościach przeciwgrzybowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Na pograniczu chemii i biologii strony 127 - 135
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Melcer A., Liberek B., Janiak A., Wakieć R., Milewski S., Wiśniewski A.: N-alkilowe pochodne ADGP jako potencjalne chemoterapeutyki przeciwgrzybowe// Na pograniczu chemii i biologii/ ed. red. H. Koroniak, J. Barciszewski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s.127-135
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi