Najważniejsze fitopatogeny wirusowe, grzybowe i bakteryjne atakujące rośliny rolnicze w klimacie umiarkowanym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Najważniejsze fitopatogeny wirusowe, grzybowe i bakteryjne atakujące rośliny rolnicze w klimacie umiarkowanym

Abstrakt

Zakażenia fitopatogenami stanowią poważne zagrożenie dla rolnictwa oraz przemysłu opartego na produktach roślinnych. Często prowadzą do ogromnych strat na rynku wynikających z przymusowego usuwania zakażonych roślin i plonów, mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, a nawet powodować zatrucia wśród ludzi, oraz zwierząt. Kluczowym wydaje się więc dogłębne poznanie fitopatogenów i w dalszej perspektywie opracowanie skutecznej ochrony roślin uprawnych. W tej pracy chcemy skupić się na fitopatogenach wirusowych, grzybowych i bakteryjnych infekujących rośliny uprawne klimatu umiarkowanego będących zagrożeniem dla krajowych plantacji. Fitopatogeny wirusowe wnikają głównie do komórek skórki. Tylko wprowadzenie przez wektory (np. owady) umożliwia infekcję głębszych warstw rośliny. Zakażenie grzybami roślin uprawnych powoduje nie tylko utratę plonu, ale również zanieczyszczenie mykotoksynami. Większość gatunków fitopatogenów bakteryjnych w celu umożliwienia i ułatwienia infekcji wydziela enzymy trawiące ścianę komórkową roślin. Efektem jest występowanie różnych rodzajów zgnilizny, która jest materiałem zdolnym do zakażeń następnych roślin.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 2222 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Serbakowska K., May M.: Najważniejsze fitopatogeny wirusowe, grzybowe i bakteryjne atakujące rośliny rolnicze w klimacie umiarkowanym// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki techniczne i inżynieryjne Część III/ ed. dr inż. Jędrzej Nyćkowiak, dr hab. Jacek Leśny prof. UPP Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s.91-96
Bibliografia: test
  1. nadmiaru wody z gleby, hodowlę roślin w większym rozstawieniu, przycinanie i zmiana czasu sadzenia (Brown i Ogle 1997). otwiera się w nowej karcie
  2. W celach ograniczenia masowych epidemii fitopatogenami wydaje się logicznym zadbanie o większą różnorodność w hodowli roślin. Plantacje produkują głównie rośliny jednego bądź kilku gatunków na dużych powierzchniach, co tworzy niebezpieczeństwo błyskawicznego przenoszenia się infekcji oraz gromadzenia się dużej ilości zakażonych pozostałości po roślinach. Współcześnie większym zainteresowaniem przemysłu cieszą się odmiany mające większy plon niż te o podwyższonej odporności na patogeny. Użycie nadmiernej ilości środków ochrony roślin doprowadza do powstawania patogenów opornych (Brown i Ogle 1997). otwiera się w nowej karcie
  3. Brown JF, Ogle HJ (red.) (1997) Plant Pathogens and Plant Diseases, Australasian Plant Pathology Society, s. 3-20, DOI: 10.1046/j.1365-3059.1998.0223e.x; otwiera się w nowej karcie
  4. Czajkowski R, Pérombelon MCM, Jafra S, et al., (2015) Detection, identification and differentiation of Pectobacterium and Dickeya species causing potato blackleg and tuber soft rot: a review, Annals of Applied Biology DOI: 10.1111/aab.12166; otwiera się w nowej karcie
  5. Dean R, van Kan JAL, Pretorius ZA et al., (2012) The top 10 fungal pathogens in molecular plant pathology. Molecular Plant Pathology, 13, 414-430; otwiera się w nowej karcie
  6. Hull R (2014) Plant Virology (Fifth Edition), Elsevier Inc., ISBN: 978-0-12-384871-0; otwiera się w nowej karcie
  7. Mansfield J, Genin S, Magori S et al. (2012) Top 10 plant pathogenic bacteria in molecular plant pathology, Molecular Plant Pathology, DOI: 10.1111/J.1364-3703.2012.00804.X; otwiera się w nowej karcie
  8. Morroni M, Thompson JR, Tepfer M (2008) Twenty years of transgenic plants resistant to Cucumber mosaic virus, Molecular Plant-Microbe Interactions, 21(6):675-84. doi: 10.1094/MPMI-21-6-0675; otwiera się w nowej karcie
  9. Scholthof KG, Adkins S, Czosnek H, et al. (2011) Top 10 plant viruses in molecular plant pathology, Molecular Plant Pathology, 12(9), 938-954, DOI: 10.1111/J.1364- 3703.2011.00752.X; otwiera się w nowej karcie
  10. Smith IM, Dunez J, Phillops DH, et al. (2009) European Handbook of Plant Diseases., Oxford: Blackwell Scientific Publications. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 542 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi