Narzędzia do kontroli jakości powietrza wewnętrznego / B. Zabiegała - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Narzędzia do kontroli jakości powietrza wewnętrznego / B. Zabiegała

Abstrakt

Przyjmuje się, że dorosły człowiek średnio 60% swojego życia spędza w domu, 30% w pracy, 5% w różnego rodzaju środkach transportu a tylko 3% na zewnątrz pomieszczeń. Powyższe liczby wskazują, że powietrze wewnętrzne może w istotny sposób oddziaływać na stan zdrowia i samopoczucie człowieka. Szeroko rozumiana kontrola jakości powietrza wewnętrznego jest więc niezbędnym elementem w zapewnieniu komfortu życia użytkownikom pomieszczeń zamkniętych, a tym samym warunkuje pośrednio jego wydajność w życiu zawodowym. Dostępność metodyk analitycznych i przyrządów kontrolno-pomiarowych charakteryzujących się coraz lepszą charakterystyką metrologiczną zapewnia możliwość oznaczania zanieczyszczeń powietrza na niskich i bardzo niskich poziomach stężeń. Umożliwia również potwierdzenie przypuszczeń, że wiele związków chemicznych uważanych tradycyjnie za nieszkodliwe dla człowieka w przypadku małych dawek (niskich stężeń) jest w rzeczywistości bardzo szkodliwych. Dotyczy to szczególnie tych związków, które mają zdolność do kumulowania się w organizmie, a biorąc pod uwagę czas spędzony przez człowieka w pomieszczeniach zamkniętych w ciągu całego życia, nawet stosunkowo niski poziom stężeń występujących tam zanieczyszczeń może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Całkowite wyeliminowanie zanieczyszczeń, w tym związków organicznych, z powietrza wewnętrznego jest niemożliwe. Dlatego też oprócz prognozowana poziomu stężeń analitów z grupy lotnych oraz średniolotnych związków organicznych na podstawie znajomości parametrów kształtujących jakość powietrza wewnętrznego konieczna jest również kontrola poziomu stężeń tych związków w powietrzu wewnętrznym oraz kontrola jakości materiałów stosowanych do konstrukcji i budowy budynków. Kontrola poziomu stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym umożliwia:-scharakteryzowanie składu chemicznego zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego;-poznanie poziomu stężeń, na którym zanieczyszczenia te występują;-identyfikację potencjalnych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza wewnętrznego. Natomiast kontrola jakości materiałów stosowanych do konstrukcji i budowy budynków umożliwia:-scharakteryzowanie i uszeregowanie materiałów wewnętrznych pod względem całkowitej zawartości związków organicznych;-wyznaczenie wielkości strumienia emisji związków organicznych do powietrza wewnętrznego, co przyczynić się może do zadbania o jakość powietrza wewnętrznego już na etapie projektowania budynku poprzez wybór materiałów charakteryzujących się mniejszą zawartością, a w konsekwencji niższą emisją analitów z grupy lotnych związków organicznych do powietrza wewnętrznego. Poznanie i scharakteryzowanie źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza wewnętrznego jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy jakości życia użytkowników pomieszczeń zamkniętych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej strony 1 - 94
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B.: Narzędzia do kontroli jakości powietrza wewnętrznego / B. Zabiegała. Gdańsk: Wydaw. PG, 2010.94 s.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi