Navigational radar tracking of a maritime terget in clutter: A comparisonof IMM-NN and IMM-PDA filtering algorithms. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Navigational radar tracking of a maritime terget in clutter: A comparisonof IMM-NN and IMM-PDA filtering algorithms.

Abstrakt

W rozdziale omawia się implementację algorytmów estymacji stanu obiektów morskich na podstawie informacji wieloradarowej. Odpowiednia fuzja danych(pomiarów lub wektorów stanu) z wielu radarów, obserwujących wspólny obszar,polepsza możliwości wykrywania celów i umożliwia uzyskanie dokładniejszych ocen parametrów ruchu obserwowanych obiektów. Algorytmy śledzące (TA) opierają się na procedurach asocjacji pomiarów (PTA). Rozważa się dwie metody PTA: najbliższego sąsiada (NN) oraz kojarzenia probabilistycznego (PDA), z których każda współpracuje z adaptacyjnym algorytmem estymacji typu IMM (z wielomodelową interakcją). Porównano wyniki działań obu algorytmów, przy założeniach spełniających wymagania IMO.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Multisensor Fusion. strony 917 - 922
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Sankowski M., Uruski P.: Navigational radar tracking of a maritime terget in clutter: A comparisonof IMM-NN and IMM-PDA filtering algorithms.// Multisensor Fusion./ ed. A.K. Hyder. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, 2002, s.917-922
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi