Neural network breast cancer relapse time prognosis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Neural network breast cancer relapse time prognosis

Abstrakt

Przedstawiono architekturę i wyniki testowania sztucznej sieci neuronowej w prognozowaniu czasu nawrotu choroby u kobiet chorych na raka piersi. Sieć neuronowa uczona była na danych zgromadzonych przez 20 lat. Dane opisują grupę 439 pacjentów za pomocą 40 parametrów. Spośród tych parametrów wybrano 6 najistotniejszych: liczbę przerzutowych węzłów chłonnych, wielkość guza, wiek, skalę według Blooma oraz stan receptorów estrogenowych i progesteronowych. Czynniki te posłużyły jak parametry wejściowe dla sieci neuronowej, a czas przeżycia jako parametr wyjściowy. Sieci neuronowe zostały opracowane w środowisku MATLAB.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
ASO Summer School 2006 : abstract book, Ostrzyce, 30.06-2.07.2006 strony 8 - 10
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bartoszek K., Izydorek B., Ratajczak T., Skokowski J., Szwaradzki K., Tomczak W.: Neural network breast cancer relapse time prognosis// ASO Summer School 2006 : abstract book, Ostrzyce, 30.06-2.07.2006/ ed. ed. J. Skokowski, K. Drucis ; Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne. Gdynia: cop. TSI, 2006, s.8-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi