New reaction of dithiophosphoric acids with O-thioacylhydroxylamines. Nucleophilic substitution or single electron transfer process? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New reaction of dithiophosphoric acids with O-thioacylhydroxylamines. Nucleophilic substitution or single electron transfer process?

Abstrakt

Udowodniono, że dipodstawione lub sterycznie przeszkodzone hydroksyloaminy reagują z przestrzennie rozbudowanymi S-tioacyloditiofosforanami dając odpowiednie O-tioacylohydroksyloaminy. Dalsza reakcja O-tioacylohydroksyloaminy z kwasem ditiofosforowym prowadzi do powstania disiarczku acylowo tiofosfo-rylowego oraz soli amoniowej kwasu ditiofosforowego. Wpływ pułapek rodnikowych na wydajność tej reakcji świadczy dobitnie, że w procesie tym biorą udział rodniki. Znany powszechnie niski potencjał redoksowy ditiofosforanów, zaobserwowana przez nas trwałość fotochemiczna O-tioacylohydroksyloamin oraz wpływ światła na wydajność uzyskiwanych disiarczków acylowotiofosforylowych sugerują jednoznacznie na mechanizm z udziałem procesu przeniesienia pojedynczego elektronu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Journal of the Chemical Society Perkin Transactions 2 strony 1747 - 1751,
ISSN: 1472-779X
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Doszczak L., Przychodzeń W., Witt D., Rachoń J.: New reaction of dithiophosphoric acids with O-thioacylhydroxylamines. Nucleophilic substitution or single electron transfer process?// Journal of the Chemical Society Perkin Transactions 2. -., (2002), s.1747-1751
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi