Niezawodność scentralizowanych sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niezawodność scentralizowanych sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych

Abstrakt

Rozważono sieci o wielostopniowych strukturach gwiaździstych. Jako ocenę niezawodności tych sieci przyjęto następującą miarę niezawodności: prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się przez węzeł centralny. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły oraz kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie niezależne. Porównano różne gwiaździste struktury sieci pod względem niezawodności. Otrzymane wartości przyjętej miary niezawodności zostały przedstawione w funkcji prawdopodobieństwa sprawności węzłów oraz kanałów. Otrzymane rezultaty numeryczne ilustrują spadek niezawodności przy zwiększaniu stopnia sieci.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 19, strony 373 - 378,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kozłowska J.: Niezawodność scentralizowanych sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 19., (2010), s.373-378
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi