Niszczenie wodorowe stali o podwyższonej wytrzymałości = Hydrogen degradation of high-strength steels. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niszczenie wodorowe stali o podwyższonej wytrzymałości = Hydrogen degradation of high-strength steels.

Abstrakt

W artykule przedstawiono niszczenie wodorowe stali 18G2A i jej symulowanej strefy wpływu ciepła (SWC). Jako parametry niszczenia wodorowego wybrano względne wartości energii zniszczenia, czasu do pęknięcia, wydłużenia, przewężenia i wytrzymałości na rozciąganie. Parametry te wyznaczono w próbie odkształcania z małą prędkością na próbkach gładkich, okrągłych. Stwierdzono, że stal 18G2A w środowisku kwaśnym (0,1 N H2SO4) podczas polaryzacji katodowej, jest bardziej skłonna do niszczenia wodorowego niż jej symulowana SWC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szymlek K., Ćwiek J.: Niszczenie wodorowe stali o podwyższonej wytrzymałości = Hydrogen degradation of high-strength steels.// Materiały i Technologie.. -., nr. nr 4=4 (2006), s.283-289
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi