Wpływ mikrostruktury stali o podwyższonej wytrzymałości na niszczenie wodorowe = Influence o higher strength steel microstructure on hydrogen destruction - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ mikrostruktury stali o podwyższonej wytrzymałości na niszczenie wodorowe = Influence o higher strength steel microstructure on hydrogen destruction

Abstrakt

W artykule przedstawiono niszczenie wodorowe stali 18G2A i jej symulowanej strefy wpływu ciepła (SWC). Jako parametry niszczenia wodorowego wybrano względne wartości energii zniszczenia, wydłużenia, przewężenia i wytrzymałości na rozciąganie. Parametry te wyznaczono w próbie odkształcania z małą prędkością na próbkach okrągłych gładkich. Stwierdzono, że stal 18G2A w środowisku kwaśnym podczas polaryzacji katodowej jest bardziej skłonna do niszczenia wodorowego niż jej symulowana SWC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa nr R. 48, strony 13 - 0,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szymlek K., Ćwiek J.: Wpływ mikrostruktury stali o podwyższonej wytrzymałości na niszczenie wodorowe = Influence o higher strength steel microstructure on hydrogen destruction// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. R. 48., nr. nr 11 (2006), s.13-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi