Nosce te ipsum: Czy brak sukcesu musi być katastrofą? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nosce te ipsum: Czy brak sukcesu musi być katastrofą?

Abstrakt

W artykule przedstawiono model luki samoskuteczności na tle problematyki tworzenia nowych firm. Wobec bardzo wysokiego poziomu obaw przed poniesieniem porażki, jaki notuje się w Polsce, dużego znaczenia nabiera kwestia zrozumienia jakie osoby w sposób szczególny są zagrożone konsekwencjami poniesionej porażki. Autorzy stawiają tezę, że w warunkach braku informacji zwrotnej lub jej opóźnienia, osoby o wysokiej luce samoskuteczności są skłonne do nadmiernego zaangażowania i podejmowania działań wysoce ryzykownych, co grozi dotkliwymi konsekwencjami w przypadku porażki. Badania empiryczne na próbie przedsiębiorców wskazują, że tak sformułowana teza, leżąca u podstaw modelu luki samoskuteczności, znajduje potwierdzenie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK strony 130 - 145,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zięba K., Ziemiański P.: Nosce te ipsum: Czy brak sukcesu musi być katastrofą?// MARKETING I RYNEK. -., nr. 5 (2015), s.130-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi