Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz. 1 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz. 1

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania na temat przewidywanych zmian w zakresie konstrukcji i technologii nowych urządzeń chłodniczych. Autorzy opisali najważniejsze zmiany legislacyjne, które doprowadziły do wycofania lub są w trakcie wycofywania znanych czynników syntetycznych z grupy HCFC i HFC oraz zastępowania ich czynnikami naturalnymi i nowymi substancjami z grupy HFO. W pierwszej części artykułu zawarto rozważania na temat możliwości szerszego wykorzystania dobrze znanych substancji takich jak amoniak (R717), propan (R290), izobutan (R600a) w technice chłodniczej. Pokazano podstawowe wady i zalety takiego kierunku rozwoju techniki chłodniczej.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przemysł Spożywczy strony 12 - 15,
ISSN: 0033-250X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Andrzejczyk R., Muszyński T., Jakubowska B.: Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz. 1// Przemysł Spożywczy. -., nr. 9 (2015), s.12-15
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/65.2015.9.2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 115 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi