Nowe obszary zastosowań reaktorów typy airlift. z. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe obszary zastosowań reaktorów typy airlift. z.

Abstrakt

Przedyskutowano zastosowanie reaktorów typu airlift: do biodegradacji substancji organicznych w obecności bakterii immobilizowanych na cząstkach stałych tworzących w reaktorze warstwę fluidalną, do katalitycznego uwodornienia tłuszczów oraz do otrzymywania mikrocząsteczek stałych przy użyciu gazu pełniącego dwojaką rolę tj. reagenta oraz czynnika decydującego o hydrodynamice reaktora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 1201 - 1202,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B.: Nowe obszary zastosowań reaktorów typy airlift. z. // Przemysł Chemiczny. -., nr. 8-9 (2003), s.1201-1202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi