Nowe substancje psychoaktywne Cz. III. Syntetyczne katynony-charakterystyka, metody oznaczania i wyzwania analitycznje - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe substancje psychoaktywne Cz. III. Syntetyczne katynony-charakterystyka, metody oznaczania i wyzwania analitycznje

Abstrakt

Syntetyczne katynony to druga co do liczebności (po syntetycznych kannabinoidach) grupa nowych substancji psychoaktywnych będących składnikiem dopalaczy zabezpieczanych przez policję w nielegalnym handlu. Substancje te po raz pierwszy wykryto w Europie w 2004 r., a do końca roku 2015 zidentyfikowano aż 103 nowe związki z tej grupy. Możliwość wprowadzania dodatkowych grup funkcyjnych w strukturę katynonu pozwala na niezwykle wiele modyfikacji, które często zwiększają toksyczność tych związków i powodują zmianę działania farmakologicznego po ich zażyciu, co skłania do eksperymentowania z tymi substancjami. Do oznaczania syntetycznych katynonów w materiałach biologicznych najczęściej stosuje się chromatografię cieczową z tandemową spektrometrią mas oraz chromatografię gazową ze spektrometrią mas. Wyniki takich oznaczeń są niezwykle ważne dla toksykologów i stanowią istotne dowody w postępowaniach sądowych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 26 - 30,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Woźniak M., Wiergowski M., Biziuk M.: Nowe substancje psychoaktywne Cz. III. Syntetyczne katynony-charakterystyka, metody oznaczania i wyzwania analitycznje// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2018), s.26-30

wyświetlono 100 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi