Nowoczesne termoizolacje rurociągów podmorskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowoczesne termoizolacje rurociągów podmorskich

Abstrakt

Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z głębokowodnych złóż podmorskich. Krystalizacja i żelowanie wosku mineralnego oraz powstawanie klatratów metanowych w rurociągach. Nowoczesne materiały termoizolacyjne w rurociągach podmorskich typu tieback o konstrukcji ''rura w rurze''. Równanie podłużnego profilu temperaturowego i ilustracja znaczenia współczynnika przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego w rurociągu podmorskim.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 244 - 256,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Magda W.: Nowoczesne termoizolacje rurociągów podmorskich// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.244-256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi