Numerical simulation of grouding experiment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical simulation of grouding experiment

Abstrakt

Jednym z możliwych sposobów zwiększenia odporności kon strukcji statku na kolizje jest zaprojektowania jej w taki sposób, aby podczas zderzenia absorbowała możliwie dużą ilość energii. Jednym z nowych pomysłów jest idea, będąca tematem projektu CORET (EUREKA E!3614), zwiększenia odporności na rozdarcie poszycia poprzez dodanie do obecnej konstrukcji półelastycznej polimerowo-betonowej bariery ochronnej. Proces projektowania nowej bariery ochronnej i jej optymalizacji wymaga przeprowadzenia odpowiednich symulacji numerycznych. Temetem referatu jest symulacja numeryczna eksperymentu wejścia statku na mieliznę (model bez dodatkowych barier ochronnych). Dane zarejestrowane podczas eksperymentu w skali rzeczywistej umożliwiły weryfikacje modelu numerycznego. Dodatkowo analizowany został wpływ wybranych parametrów na wyniki. Zweryfikowany model numeryczny może zostać wykorzystany w dalszych pracach nad konstrukcją charakteryzującą się zwiększoną odpornością na utratę szczelności.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
5th International Conference on Collision and Grouding of Ships, Espoo Finland 14-16 June 2010 strony 223 - 228
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Niklas K.: Numerical simulation of grouding experiment// 5th International Conference on Collision and Grouding of Ships, Espoo Finland 14-16 June 2010/ ed. eds. S. Ehlers, J. Romanoff. : Aalto University, 2010, s.223-228
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi