Konsekwencje sposobu modelowania mostu na przykładzie drogowego wiaduktu sprężonego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konsekwencje sposobu modelowania mostu na przykładzie drogowego wiaduktu sprężonego.

Abstrakt

W ramach projektu próbnego obciążenia nowego wiaduktu sprężonego wykonano obliczenia statyczne rzeczywistej konstrukcji. Rozbieżności pomiędzy założeniami projektowymi a wynikami własnymi, skłoniły do przeprowadzenia analizy wpływu sposobu modelowania przęseł na jego teoretyczne wytężenie. Analizowano cztery modele MES, rusz belkowy, model powłokowo-belkowy, model powłokowo-bryłowy oraz model bryłowy. Rezultaty odniesiono do wyników badań podczas próbnego obciążenia wiaduktu. Sformułowano pewne wnioski dotyczące tworzenia praktycznie użytecznych modeli MES.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane . Badania - Diagnostyka - Naprawy- Rekonstrukcje strony 549 - 556
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Galewski T., Kozakiewicz A., Malinowski M., Żółtowski K.: Konsekwencje sposobu modelowania mostu na przykładzie drogowego wiaduktu sprężonego. // XXI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane . Badania - Diagnostyka - Naprawy- Rekonstrukcje/ Szczecin: P. Szczec. Wydz. Bud. i Archit., 2003, s.549-556
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi