Konsekwencje sposobu modelowania mostu na przykładzie drogowego wiaduktu sprężonego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konsekwencje sposobu modelowania mostu na przykładzie drogowego wiaduktu sprężonego.

Abstrakt

W ramach projektu próbnego obciążenia nowego wiaduktu sprężonego wykonano obliczenia statyczne rzeczywistej konstrukcji. Rozbieżności pomiędzy założeniami projektowymi a wynikami własnymi, skłoniły do przeprowadzenia analizy wpływu sposobu modelowania przęseł na jego teoretyczne wytężenie. Analizowano cztery modele MES, rusz belkowy, model powłokowo-belkowy, model powłokowo-bryłowy oraz model bryłowy. Rezultaty odniesiono do wyników badań podczas próbnego obciążenia wiaduktu. Sformułowano pewne wnioski dotyczące tworzenia praktycznie użytecznych modeli MES.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane . Badania - Diagnostyka - Naprawy- Rekonstrukcje strony 549 - 556
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Galewski T., Kozakiewicz A., Malinowski M., Żółtowski K.: Konsekwencje sposobu modelowania mostu na przykładzie drogowego wiaduktu sprężonego. // XXI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane . Badania - Diagnostyka - Naprawy- Rekonstrukcje/ Szczecin: P. Szczec. Wydz. Bud. i Archit., 2003, s.549-556
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi