O-4-Chlorobenzoyl diphenylselenophosphinate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O-4-Chlorobenzoyl diphenylselenophosphinate

Abstrakt

Tytułowy związek difenyloselenofosfinian O-4-chlorobenzoilu krystalizuje w układzie jednoskośnym, w grupie P21/c. Upakowanie molekuł w krysztale wskazuje na oddziaływania van der Waalsa pomiędzy pierścieniami aromatycznymi reszt acylowych. Z kolei kąt dwuścienny pomiędzy pierścieniami fenylowymi reszty fosforowej wynosi 72.64 (14) stopni. Geometrię cząsteczki badanego związku porównano z opisanymi w litaraturze chemicznej estrami O-alkilowymi i O-arylowymi kwasu difenyloselenofosfinowego.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr 65,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Cholewiński G., Chojnacki J., Pikies J., Rachoń J.: O-4-Chlorobenzoyl diphenylselenophosphinate// ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE. -Vol. 65, nr. iss. 4 (2009),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1107/s1600536809009313
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi