Obiekty sportowe jako czynnik stymulujący transformacje i powstawanie nowych przestrzeni miejskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obiekty sportowe jako czynnik stymulujący transformacje i powstawanie nowych przestrzeni miejskich

Abstrakt

Powstawanie wielkich obiektów widowiskowo sportowych zawsze wywiera silny wpływ na otoczenie, niezależnie od tego czy lokowane są one w centrum miast, czy też poza obszarem zurbanizowanym. Wpływ ten polega na licznych wielopłaszczyznowych przemianach w życiu ośrodków miejskich, zarówno pod względem urbanistycznym i infrastrukturalnym, jak też ekonomicznym i społecznym. Aby pozytywne procesy, takie jak rewitalizacja czy ożywienie danej części miasta mogły być zainicjowane konieczne jest spełnianie szeregu warunków, w tym rozpoznanie zależności pomiędzy lokalizacją i programem użytkowym obiektu widowiskowo-sportowego, a także wpisanie tejże inwestycji w szerszą strategię działań prowadzących do planowanej przemiany miasta. Przedstawione poniżej przykłady pokazują, iż duże obiekty widowiskowo-sportowe mogą mieć pozytywny wpływ na rewitalizację terenów zdegradowanych oraz na rozwój miasta w określonym kierunku.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Wodna i Lądowa strony 81 - 92,
ISSN: 2084-7459
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Taraszkiewicz K.: Obiekty sportowe jako czynnik stymulujący transformacje i powstawanie nowych przestrzeni miejskich// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Wodna i Lądowa. -., nr. 2(630) (2013), s.81-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi