Obliczanie i pomiary ugięcia drzwi od ciśnienia podczas zwarć łukowych wewnątrz rozdzielnic średnionapięciowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obliczanie i pomiary ugięcia drzwi od ciśnienia podczas zwarć łukowych wewnątrz rozdzielnic średnionapięciowych.

Abstrakt

W artykule omówiono oddziaływanie nadciśnienia na drzwi rozdzielnicy z izolacją powietrzną podczas zwarć łukowych. Przedstawiono wyniki badań nadciśnienia w zależności od mocy zwarć łukowych oraz przekrojów wypływowych reduktorów nadciśnienia, jak również wyniki obliczeń drgań drzwi podczas zwarć łukowych. W obliczeniach zastosowano metody elementów skończonych. Przedstawiono też wyniki badań laboratoryjnych naprężeń w drzwiach oraz porównano wyniki obliczeń z wynikami badań laboratoryjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 77 - 78,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Partyka R.: Obliczanie i pomiary ugięcia drzwi od ciśnienia podczas zwarć łukowych wewnątrz rozdzielnic średnionapięciowych.// Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. wyd. spec. 12 (2003), s.77-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi