Obliczanie nośności i osiadania pali pojedynczych na podstawie badań sondą Statyczną CPT. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obliczanie nośności i osiadania pali pojedynczych na podstawie badań sondą Statyczną CPT.

Abstrakt

Omówiono metodę obliczania nośności i osiadania pali z uwzględnieniem bezpośredniego wykorzystania wyników badań sondą statyczną CPT. Dla oceny krzywej osiadania zastosowano funkcje transformacyjne. Przedstawiono analizę wykorzystując wyniki próbnych obciążeń statycznych dla 94 pali Vibro-Fundex. Zaproponowane korelacje zostały zweryfikowane przy wykorzystaniu procedury weryfikacji hipotez statystycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo strony 267 - 278,
ISSN: 0434-0779
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Stęczniewski M., Gwizdała K.: Obliczanie nośności i osiadania pali pojedynczych na podstawie badań sondą Statyczną CPT.// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo. -., nr. 1573, z.97 (2003), s.267-278
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi