OCENA NOŚNOŚCI STAREGO MOSTU ŁUKOWEGO W JAGODNIKU - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OCENA NOŚNOŚCI STAREGO MOSTU ŁUKOWEGO W JAGODNIKU

Abstrakt

Artykuł opisuje przeprowadzoną analizę statyczno-wytrzymałościowa 95-letniego betonowego mostu łukowego zlokalizowanego w Jagodniku w północnej Polsce. Trwałość i wytrzymałość starego betonu są określane na podstawie wybranych właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych. Program badań laboratoryjnych składał się z następującego zestawu badań: pomiary głębokości strefy skarbonatyzowanej i gęstości w stanie suchym, badania nasiąkliwości wodą, wyznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie i mrozoodporność, wyznaczenie modułu sprężystości. Przeprowadzono badania jednoosiowego rozciągania starego zbrojenia stalowego w celu określenia jego właściwości mechanicznych. Właściwości starego betonu i zbrojenia porównano z obecnymi i poprzednimi wymaganiami i wytycznymi normowymi. Oceny nośności potwierdziła, że most łukowy spełnia wymagania obciążeniowe w zakresie nośności i stanu użytkowalności dla przyjętej klasy obciążenia. Zaprojektowana i wykonana przebudowa elementów konstrukcyjnych pokazuje, jak połączenie modelowania numerycznego i testów laboratoryjnych może przyczynić się do zachowania starej konstrukcji mostu łukowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 10 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2021 Authors)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bezpieczeństwo Budowli Mostowych strony 193 - 204
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Malinowski M., Ambroziak A.: OCENA NOŚNOŚCI STAREGO MOSTU ŁUKOWEGO W JAGODNIKU// Bezpieczeństwo Budowli Mostowych/ Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2021,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi