Ocena realizacji inwestycji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena realizacji inwestycji

Abstrakt

Przedstawiono inwestycje służace realizacji ponadlokalnych celów publicznych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, a także inne przyczyniające się do istotnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, które zostały podjęte, prowadzone lub zakończone w latach 2000-2004. Dokonano oceny stanu realizacji tych inwestycji z punktu widzenia celów określonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz wpływ na procesy zmian dokonujące soię w zagospodarowaniu przestrzennym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego : ocena realizacji inwestycji : praca strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Pankau F., Pietruszewski J.: Ocena realizacji inwestycji// Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego : ocena realizacji inwestycji : praca/ ed. pod redakcją Feliksa Pankau. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, 2006, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi