Ocena stanu degradacji rur katalitycznych ze staliwa Manaurite XM po długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena stanu degradacji rur katalitycznych ze staliwa Manaurite XM po długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze

Abstrakt

W artykule poruszono temat dotyczący oceny stanu degradacji rur katalitycznych ze staliwa Manaurite XM po długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze. Spośród wielu mierników stanu degradacji materiału rur analizowano przyrost średnicy wewnętrznej rury, obraz mikrostruktury oraz właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej. Przeprowadzono statyczne próby rozciągania materiału rur, badania metalograficzne mikroskopowe z wykorzystanie mikroskopu świetlnego (LM) i skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Z przeprowadzonych badań wynika, że przyrost średnicy wewnętrznej rury o około 3,0% wiąże się z istotnym postępem degradacji mikrostruktury, jednak jeszcze bez oznak tworzenia się por pełzaniowych. Wykazano, że do statycznej próby rozciągania należy używać próbek zawierających tylko materiał ze środkowej części grubości ściany rury, bez surowych powierzchni, ponieważ pozwalają w sposób wiarygodny określić właściwości mechaniczne zdegradowanego materiału rury w temperaturze otoczenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 9 - 13,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J., Jurkowski M., Landowski M.: Ocena stanu degradacji rur katalitycznych ze staliwa Manaurite XM po długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze// Instal. -., nr. 10 (2017), s.9-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi