Ocena stanu ochrony cieplnej budynku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena stanu ochrony cieplnej budynku

Abstrakt

Książka stanowi kompleksowe przedstawienie zagadnienia oceny energooszczędności budynków. W książce podano podstawy teoretyczne problemu wymiany ciepła w budynkach, metody oceny energooszczędności oparte na kryterium wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych. Przedstawiono wpływ charakterystyki energetycznej budynku na wielkość strat ciepła. Omówiono systemy ogrzewania, chłodzenia i wentylacji oraz ich znaczenie dla wielkości zapotrzebowania budynku na energię. Przedstawiono metodę obliczenia zapotrzebowania budynku na energię oraz przedstawiono aspekty prawne oceny energooszczędności budynków. Opis problemu uzupełniono prezentacją nieinwazyjnej metody oceny jakości wykonania elementów konstrukcji budynku za pomocą pomiarów termowizyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Charakterystyka energetyczna budynków strony 23 - 63
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krzaczek M.: Ocena stanu ochrony cieplnej budynku// Charakterystyka energetyczna budynków/ ed. red. Z. Kowalczuk. Gdańsk: PWNT, 2010, s.23-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi