Ocena stopnia wykorzystania technologii informacyjnych w MSP kooperujących z przemysłem okrętowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena stopnia wykorzystania technologii informacyjnych w MSP kooperujących z przemysłem okrętowym

Abstrakt

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz wykorzystywane przez nie technologie informacyjne często warunkują konkurencyjność nie tylko samych przedsiębiorstw, ale także całych gospodarek. Jednak innowacyjność przedsiębiorstw w dużym stopniu uzależniona jest od świadomości menedżerów dotyczącej potrzeby wprowadzania innowacji. Wprowadzane technologie informacyjne stanowią często pierwszy krok do implementacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania umożliwiających, między innymi, rozwój przedsiębiorstwa. Przemysł okrętowy zmaga się w Polsce od lat z określonymi problemami wynikającymi tak z sytuacji makroekonomicznej, jak i pewnych nawyków zarządzania. Trudna sytuacja w branży ma wpływ także na kondycję MSP kooperujących z przemysłem okrętowym. W ramach projektu MAYDAY przeprowadzono wśród tych przedsiębiorstw dwie tury badań, które mają - między innymi - umożliwić określenie zakresu stosowania technologii informacyjnych oraz zainteresowanie innowacjami. W rozdziale zostały zaprezentowane wybrane wyniki badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 strony 389 - 400
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Ocena stopnia wykorzystania technologii informacyjnych w MSP kooperujących z przemysłem okrętowym// Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1/ ed. pod red. Adama Stabryły. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s.389-400
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi