Ocena technologii informatycznych z wykorzystaniem prototypu funkcjonalnego systemu agentowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena technologii informatycznych z wykorzystaniem prototypu funkcjonalnego systemu agentowego

Abstrakt

W artykule zaprezentowano stan prac nad systemem agentowym służącym ocenie technologii informatycznych. Na obecnym etapie jest to prototyp funkcjonalny obejmujący agenty, bazę wiedzy oraz ontologię, zaś domeną objętą oceną - technologie zarządzania przedsięwzięciami, ze szczególnym uwzględnieniem tych nakierowanych na projekty IT. W tekście, poza wskazaniem oczekiwanych funkcjonalności, główny nacisk położono na weryfikację poprawności prototypu. Celem do tej weryfikacji ma być zestaw eksperymentów związanych z oceną podstawowych funkcjonalności, następnie dodaniem nowej funkcjonalności oraz nowego kontekstu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr R. 11, strony 24 - 35,
ISSN: 1643-4773
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Czarnecki A., Orłowski C., Sitek T., Ziółkowski A.: Ocena technologii informatycznych z wykorzystaniem prototypu funkcjonalnego systemu agentowego// Zarządzanie Przedsiębiorstwem. -Vol. R. 11., nr. nr 1 (2008), s.24-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi