Odporna H -optymalna synteza układów detekcyjnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odporna H -optymalna synteza układów detekcyjnych.

Abstrakt

Detekcję błędów występujących w nadzorowanym obiekcie dynamicznym, stanowiącą podstawę decyzji diagnostycznych, oprzeć można na analizie wektorów resztowych, generowanych w układzie zawierającym odpowiednio zaprojektowany odporny estymator stanu danego obiektu. Rozważano tylko zewnętrzny aspekt syntezy generatora reszt optymalnych ze względu na normę tej przestrzeni H : to znaczy problem odprzęgania wektora resztowego od niemierzalnych zaburzeń. Oznacza to, iż skupiono się tylko na ''sygnałowej'' niepewności modelu monitorowanego obiektu. Pokazano dwa podejścia do syntezy filtru odprzęgającego wektor resztowy: pierwsze oparte na podstawowym modelu dynamicznego obiektu oraz podejście, w którym do opisu tego obiektu stosuje się odpowiedni dualny model. Pokazano, iż w obu przypadkach zadanie optymalizacji sprowadza się do rozwiązania algebraicznego dyskretnego równania Riccatiego. Omówiono założenia syntezy pierwotnego wektora resztowego (podejście geometryczne do odprzęgania tego wektora od wpływu zakłóceń) oraz wtórnego (filtrowanego) wektora resztowego (podejście częstotliwościowe). Prace zakończono numerycznym przykładem, w którym zilustrowano własności rozważanej metody syntezy diagnostycznego układu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Diagnostyka procesów inteligencji, zastosowania. Modele, metody sztucznej zastosowania. strony 241 - 276
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Suchomski P., Kowalczuk Z.: Odporna H -optymalna synteza układów detekcyjnych. // Diagnostyka procesów inteligencji, zastosowania. Modele, metody sztucznej zastosowania. / ed. J. Korbicz, J. M.Kościelny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa. Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 2002, s.241-276
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi