Odzysk fosforu przyszłością oczyszczalni ścieków. Część I: Fosfor jako surowiec strategiczny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odzysk fosforu przyszłością oczyszczalni ścieków. Część I: Fosfor jako surowiec strategiczny

Abstrakt

Fosfor jest jednym zasobów nieodnawialnych naszej planety, a jego złoża powoli się wyczerpują. Ze względu na coraz szybciej rozwijające się rolnictwo i przemysł, zapotrzebowanie na fosfor na świecie rośnie w bardzo szybkim tempie. Fakt, że jego złoża naturalne nie są rozmieszczone na całej ziemi równomiernie może w przyszłości prowadzić do konfliktów na tle socjoekonomicznym. Rozwiązaniem może okazać się wdrażanie w oczyszczalniach ścieków technologii odzysku fosforu, gdyż osady ściekowe należą do grupy odpadów pochodzenia organicznego zawierających największe jego ilości. Powszechne wdrażanie tego typu technologii może w przyszłości prowadzić do stabilizacji cen tego pierwiastka oraz uniezależnienia gospodarki fosforowej świata od głównych jego wydobywców jak Maroka, USA, Chin, Republiki Południowej Afryki czy Jordanu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 36 - 39,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Cieślik B., Konieczka P.: Odzysk fosforu przyszłością oczyszczalni ścieków. Część I: Fosfor jako surowiec strategiczny// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2016), s.36-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 179 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi