Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody.

Abstrakt

W artykule przedstawiono nową metodę pomiaru strumieni strat ciepła za pomocą kamery termowizyjnej wykorzystywanej dotychczas jedynie do badań jakościowych, zwłaszcza do wskazywania miejsc występowania strat ciepła (wewnętrzne ubytki izolacji, mostki cieplne, nieszczelności stolarki budowlanej itd.). Zaproponowana metoda, powstała na podstawie analizy pól temperatur w powietrzu, w oparciu o równanie Fouriera, pozwala nie tylko wskazać miejsca, ale również z gradientu temperatury wyznaczyć wartości strumieni strat ciepła oraz ich rozkład na powierzchni.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Instalacyjny strony 34 - 40,
ISSN: 1230-9540
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Denda H., Lewandowski W., Ryms M.: Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody.// Rynek Instalacyjny. -., nr. 9 (2015), s.34-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi