On application of the Case-Based Reasoning methods in ship automation design - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On application of the Case-Based Reasoning methods in ship automation design

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodę wnioskowania na podstawie przypadków oraz dwa przykłady jej zastosowania w projektowaniu statków. Pierwszy przykład dotyczy systemu projektowania koncepcyjnego statku. Drugi przykład odnosi się do projektowania układów automatyki okrętowej. Omówiono szczegółowo problemy doboru funkcji podobieństwa w metodzie wnioskowania na podstawie przypadków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 10, strony 14 - 17,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Meler-Kapcia M., Zieliński S., Kowalski Z.: On application of the Case-Based Reasoning methods in ship automation design// Polish Maritime Research. -Vol. 10., nr. 2(36) (2003), s.14-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi