On organic coatings in marine applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On organic coatings in marine applications

Abstrakt

Znaczna liczba konstrukcji eksploatowanych w warunkach morskich ulega zniszczeniu wskutek zmęczeniowego oddziaływania cyklicznych naprężeń mechanicznych. Również w przypadku powłok organicznych chroniących wspomniane konstrukcje obserwuje się przedwczesną degradację zmęczeniową. W poniższym artykule autorzy przedstawiają metodologię oceny wpływu cyklicznych naprężeń mechanicznych na trwałość ochronnych układów powłokowych. Badaniu poddano powłokę epoksydową przeznaczoną do ochrony kadłubów jednostek pływających.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Szociński M.: On organic coatings in marine applications// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi