On small signal capacitance spectra of organic diode formed by ITO-palladium phthalocyanine-Al sandwich system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On small signal capacitance spectra of organic diode formed by ITO-palladium phthalocyanine-Al sandwich system

Abstrakt

Praca poświęcona jest widmom małosygnalowej pojemności w zakresie 25 Hz-1 MHz i charakterystyce prądowo-napięciowej planarnego układu utworzonego przez ITO/ftalocyanina palladu/Al.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
THIN SOLID FILMS nr 518, strony 4015 - 4018,
ISSN: 0040-6090
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jarosz G.: On small signal capacitance spectra of organic diode formed by ITO-palladium phthalocyanine-Al sandwich system// THIN SOLID FILMS. -Vol. 518, nr. Iss. 14 (2010), s.4015-4018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi