On thermal and Flow Expert Systems Based on Artificial Neural Network (ANN) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On thermal and Flow Expert Systems Based on Artificial Neural Network (ANN)

Abstrakt

Zaprezentowano możliwość realizacji jednego z zadań systemów eksperckich, polegającego na określaniu rozmiaru eksploatacyjnej degradacji parametrów geometrycznych układów łopatkowych turbin. Dyskusję przeprowadzono w oparciu o zastosowanie wybranego typu sztucznej sieci neuronowej (SSN). Badano jakość i dokładność polegającą na dobrej identyfikacji rozmiaru degradacji przez tę wybraną SSN wykrywającą rozmiar degradacji geometrycznej. Może być łatwo zastosowana jako metoda wspomagająca automatyczne systemy ekspertowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Tagungsband. XXXV. Kraftwerkstechnisches Kolloquium "Turbomaschinen in Energieanlagen" Dampfturbinen, Gasturbinen, Pumpen, Verdichter, Wasserturbinen, Windturbinen. Dresden, 23 und 24 September 2003 strony 1 - 8
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Głuch J.: On thermal and Flow Expert Systems Based on Artificial Neural Network (ANN)// Tagungsband. XXXV. Kraftwerkstechnisches Kolloquium "Turbomaschinen in Energieanlagen" Dampfturbinen, Gasturbinen, Pumpen, Verdichter, Wasserturbinen, Windturbinen. Dresden, 23 und 24 September 2003/ Dresden: Techn. Univ., 2003, s.1-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi