Opłacalność wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opłacalność wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych

Abstrakt

Przedstawiono możliwości wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych w aktualnych warunkach ekonomicznych. Pokazano metody oceny i relacje , które odzwierciedlają tendencje w zakresie inwestowania w układy technologiczne na paliwa gazowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 2 - 7,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bućko P., Kamrat W.: Opłacalność wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych// Rynek Energii. -., nr. nr 4 = 65 (2006), s.2-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi