Optymalizacja działania wybranych układów kombinowanych silnik o zapłonie samoczynnym - turbina parowa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja działania wybranych układów kombinowanych silnik o zapłonie samoczynnym - turbina parowa

Abstrakt

W artykule przedstawiono optymalizację wybranych układów kombinowanych silnik o zapłonie samoczynnym – turbina parowa. Do rozważań przyjęto układy kombinowane z kotłem utylizacyjnym jednociśnieniowym, z obiegiem jednociśnieniowym zawierającym dodatkowy odparownik niskoci-śnieniowy zasilający odgazowywacz oraz z obiegiem dwuciśnieniowym. Porównano uzyskane dodat-kowe moce, sprawności z wykorzystaniem ciepła zawartego w spalinach wylotowych z silnika tło-kowego. W rozważaniach przyjęto dwa silniki wolnoobrotowe dużych mocy. Założono porównywalne moce silników głównych do porównań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Współczesne technologie i konwersja energii. Tom II strony 133 - 141
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Olszewski W.: Optymalizacja działania wybranych układów kombinowanych silnik o zapłonie samoczynnym - turbina parowa// W : Współczesne technologie i konwersja energii. Tom II/ ed. Jan Szantyr, Michał Landowski, Wojciech Olszewski Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.133-141
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi