Produkcja energii elektrycznej w ujęciu ekonomicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Produkcja energii elektrycznej w ujęciu ekonomicznym

Abstrakt

W pracy przedstawiono podstawowe zależności dotyczące przeprowadzania analizy techniczno - ekonomicznej związanych z projektami inwestycyjnymi. Ukazano układ kombinowany silnik o zapłonie samoczynnym – turbina parowa, którego zadaniem jest dzięki posadowieniu na platformie pływającej produkcja energii elektrycznej w tzw. systemie rozproszonym. Składa się on z silnika spalinowego tłokowego i skojarzonym z nim układem turbiny parowej, wykorzystującym energię zawartą w spalinach wylotowych silnika spalinowego. Podano założenia i ograniczenia oraz wyniki obliczeń. Wyznaczono poziom produkcji energii elektrycznej w zależności od pracujących bloków energetycznych. Obliczenia przeprowadzono tylko z punktu widzenia kosztów inwestycji oraz eksploatacji. Do przeprowadzenia analizy posłużono się parametrami silników spalinowych wolnoobrotowych firmy Wartsila oraz MAN Diesel & Turbo o mocy około 54 MW na podstawie, których obliczono szacunkowy koszt produkcji 1MWh energii elektrycznej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 727 - 731,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Olszewski W., Dzida M.: Produkcja energii elektrycznej w ujęciu ekonomicznym// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. 11 (2015), s.727-731
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi