Optymalizacja sceny dla potrzeb interakcyjnej wizualizacji terenu rzeczywistego wykorzystująca klaster obliczeniowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja sceny dla potrzeb interakcyjnej wizualizacji terenu rzeczywistego wykorzystująca klaster obliczeniowy

Abstrakt

Interakcyjny system Wiz3D przeznaczony do wizualizacji terenu rzeczywistego na podstawie danych pochodzących z Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) wymaga dużych mocy obliczeniowych na etapie upraszczania sceny służącego płynnej generacji kolejnych kadrów animacji. W związku z tym zaplanowano realizację tego etapu przez klaster obliczeniowy. Aby osiągnąć jak najkrótszy czas wykonania należy zadbać o równomierne obciążenie poszczególnych procesorów klastera. Artykuł ten prezentuje kilka metod rozdziału danych pomiędzy procesory i przeprowadza krótką dyskusję ich wad i zalet.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 10, strony 323 - 330,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lebiedź J.: Optymalizacja sceny dla potrzeb interakcyjnej wizualizacji terenu rzeczywistego wykorzystująca klaster obliczeniowy// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 10., (2006), s.323-330
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi