Optymalizacja tolerancji koordynacyjnych wymiarów montażowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja tolerancji koordynacyjnych wymiarów montażowych

Abstrakt

Kryterium minimalnej masy konstrukcji było i wciąż jeszcze jest stosowane jako jedno z podstawowych kryteriów optymalizacji konstrukcji stalowych. Jednakże w dzisiejszych czasach takie podejście jest nieracjonalne. W pracy przedstawiono problem optymalizacji konstrukcji stalowych, w których funkcję celu stanowi całkowity koszt wytworzenia konstrukcji, a jednym z warunków ograniczających jest zakres dopuszczalnej zmienności koordynacyjnych wymiarów montażowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 2, Konstrukcje budowlane i inżynierskie strony 279 - 286
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Urbańska-Galewska E.: Optymalizacja tolerancji koordynacyjnych wymiarów montażowych// Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 2, Konstrukcje budowlane i inżynierskie/ ed. pr. zbior. pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel Białystok: Wydaw. Politech. Białost., 2007, s.279-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi