Optymalizacja z wykorzystywaniem algorytmu kolonii mrówek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja z wykorzystywaniem algorytmu kolonii mrówek

Abstrakt

W referacie przedstawiono nowoczesną mataheurystykę - algorytm kolonii mró- wek oraz przykłady zastosowań do rozwiązywania trudnych problemów optymali- zacji kombinatorycznej. Zaprezentowano wyniki szeregowania zadań niezależ-nych i niepodzielnych na wielu procesorach równoległych przy użyciu algo- rytmu kolonii mrówek.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 57 - 62,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Forkiewicz M.: Optymalizacja z wykorzystywaniem algorytmu kolonii mrówek// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 18 (2002), s.57-62
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi