Organiczne baterie słoneczne ze zdyspergowanym złączem na bazie polimerów półprzewodnikowych o wąskiej przerwie energetycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organiczne baterie słoneczne ze zdyspergowanym złączem na bazie polimerów półprzewodnikowych o wąskiej przerwie energetycznej

Abstrakt

Przeprowadzono badania nad zwiększeniem wydajności prądowej organicznych baterii słonecznych ze złączem objętościowym, zbudowanych z syntetycznych polimerów półprzewodnikowych, posiadających rozległe wiązania π-sprzężone i charakteryzujących się długofalową granicą absorpcji optycznej. Przeanalizowano wpływ domieszek typu n i zmiany materiału katody na molekularny proces transferu nośników ładunku w złączu. Przeprowadzono pomiary elektryczne i widmowe w celu określenia optymalnego składu i udziału masowego związków donorowych i akceptorowych w złączu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 688 - 692,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Modzelewski M., Klugmann-Radziemska E.: Organiczne baterie słoneczne ze zdyspergowanym złączem na bazie polimerów półprzewodnikowych o wąskiej przerwie energetycznej// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. 5 (2013), s.688-692
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi